Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


401991. vizited

Dokumenty

Dokumenty - dom dochodcov- Moldava nad Bodvou

 

  Charakteristika zariadenia  
      
  DOMÁCI PORIADOK  
      
  ORGANIZAČNÝ PORIADOK  
      
  Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov - Domova Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou    
      

 

Všeobecne záväzné nariadenia

70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   1. 3. 2011.  
 Dodatok c. 2    3. 4. 2010.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   1. 4. 2012.  
 Dodatok c. 3    1. 4. 2012.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby - KOMPLET   1. 9. 2013.  
 Dodatok c. 3     1. 9. 2013.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   9. 7. 2014.  
  Dodatok c. 2      1. 9. 2013.  
97.  VZN Sociálne služby v Moldave nad Bodvou    26. 4. 2016.  
        
108.  VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou    12. 20. 2018.  
        
124.  VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou    13. 12. 2023.  
        
124.  VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou    13. 12. 2023.  
  Dodatok c. 2      1. 1. 2024.  

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017     28. 2. 2018.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018     28. 2. 2019.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2019     13. 2. 2020.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2020     18. 2. 2021.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2021     18. 2. 2022.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2022     28. 2. 2023.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2023     29. 2. 2024.