Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Kultúrne aktivity
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2018
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Foto - galéria
:: Odpustová slávnosť
:: Vianoce 2009
:: Oslava narodenín
:: Fašiangy 2011
:: Výlet - Budimír
:: Fašiangy 2012
:: Majáles 2012
:: Výlet 2012
:: Fašiangy 2013
:: Majáles 2013
:: Odkaz Biblie 2013
:: Oslava 90. narodenin
:: Výlet - Jasov
:: Fašiangy 2014
:: Majáles 2014
:: Stos 2014
:: Akcie 2014
:: Oslavy 2014
:: Dvor ZPS
:: Oslavy 80.narodenín
:: Majáles 2015
:: Návšteva gen.konzula
:: Výlet - D.kupele

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017


153099. vizited

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie - dom dochodcov- Moldava nad Bodvou Prehlad verejných obstaraní

Prehlad verejných obstaraní podľa zákona  č. 25/2006  Z.z.  zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov od 1. 7. 2013.


Podlimitné zákazky

Oznámenia o zadávaní  zákaziek s hodnotami  ≥ ako 1 000 € bez DPH (zverejnené podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Oznámenie o zadaní zákazky (6. 3. 2014):
    Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb

Prehlad verejných obstaraní
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Tabulka VO-ZPS

 

Súhrná správa

   
Súhrnná správa I-II. štvrťrok 2014
Súhrnná správa III-IV. štvrťrok 2014