Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


241309. vizited

Verejné obstarávanie

Prijimanie obcanov - dom dochodcov- Moldava nad Bodvou
Profil verejného obstarávateľa

Výzvy na predloženie ponúk

     

P.č.

Dátum zadania zákazky

Predmet zákazky

Výzva
na predloženie ponuky

Prílohy

Lehota
na predloženie ponuky

1.

22.03.2019

Nákup pekárenských a cukrárenských výrobkov

X

1 Identifikačné údaje
2 Čestné prehlásenie
3 Návrh na plnenie

05.04.2019
do 13.00 hod.