Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258215. vizited

Dokumenty

Dokumenty - dom dochodcov- Moldava nad Bodvou

 

  Charakteristika zariadenia  
      
  DOMÁCI PORIADOK  
      
  ORGANIZAČNÝ PORIADOK  
      
  Kritéria na predvolávanie žiadateľov z poradovníka čakateľov  
      

 

Všeobecne záväzné nariadenia

70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   1. 3. 2011.  
 Dodatok c. 2    3. 4. 2010.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   1. 4. 2012.  
 Dodatok c. 3    1. 4. 2012.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby - KOMPLET   1. 9. 2013.  
 Dodatok c. 3     1. 9. 2013.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   9. 7. 2014.  
  Dodatok c. 2      1. 9. 2013.  
97.  VZN Sociálne služby v Moldave nad Bodvou    26. 4. 2016.  
        
108.  VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou    12. 20. 2018.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017     28. 2. 2018.  
        

EON

  Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018     28. 2. 2019.