Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Kultúrne aktivity
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2018
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Foto - galéria
:: Odpustová slávnosť
:: Vianoce 2009
:: Oslava narodenín
:: Fašiangy 2011
:: Výlet - Budimír
:: Fašiangy 2012
:: Majáles 2012
:: Výlet 2012
:: Fašiangy 2013
:: Majáles 2013
:: Odkaz Biblie 2013
:: Oslava 90. narodenin
:: Výlet - Jasov
:: Fašiangy 2014
:: Majáles 2014
:: Stos 2014
:: Akcie 2014
:: Oslavy 2014
:: Dvor ZPS
:: Oslavy 80.narodenín
:: Majáles 2015
:: Návšteva gen.konzula
:: Výlet - D.kupele

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017


153095. vizited

Dokumenty

Dokumenty - dom dochodcov- Moldava nad Bodvou

 

  Charakteristika zariadenia  
      
  DOMÁCI PORIADOK  
      
  ORGANIZAČNÝ PORIADOK  
      
  Kritéria na predvolávanie žiadateľov z poradovníka čakateľov  
      

 

Všeobecne záväzné nariadenia

70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   1. 3. 2011.  
 Dodatok c. 2    3. 4. 2010.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   1. 4. 2012.  
 Dodatok c. 3    1. 4. 2012.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby - KOMPLET   1. 9. 2013.  
 Dodatok c. 3     1. 9. 2013.  
70.  VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby   9. 7. 2014.  
  Dodatok c. 2      1. 9. 2013.  
79.  VZN o sociálne služby v Moldave nad Bodvou    26. 4. 2016.