Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


401978. vizited

Oznamy

Oznamy, Domov dochodcov, Moldava nad Bodvou

Na základe odporúčania ústredného krízového štábu SR, pandemickej komisie, zriaďovateľa a zmluvných ošetrujúcich lekárov seniorov platí v zariadení zákaz návštev. V súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č.43/21020 povinnosť zabezpečiť zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb sa snažíme zabezpečiť ochranu seniorov a zamestnancov pred šíriacim sa koronavírusom v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákaz návštev platí do odvolania a nevzťahuje sa na paliatívnu starostlivosť v terminálnom štádiu ochorenia (rozlúčka so zomierajúcim).


Seniorov môžete kontaktovať v pracovnej dobe (07.00 hod.- 15.00 hod.) telefonicky na čísle 0917 677 134 alebo emailom zps@ddmoldava.sk.
Nevyhnutné osobné veci pre seniorov môžete nosiť v krabici (poprepichovanej) označenej menom v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod. (prosíme zazvoniť pri bráne a krabicu položiť na stoličku za bránou, personál ju po 30 minútach prevezme).

V Moldave n/Bodvou, dňa 22.12.2020