Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o vožných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


404141. vizited

Register zmluv - 2015

Register zmlúv, objednávok a faktúr Zariaenie pre Seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, opis objednávok, dodávatežských faktúr od 1. 1. 2015.

Zoznam podpísaných zmlúv za obdobie od 1. 1. 2015 do 31.12.2015

  Január
1/2015 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou
IČO 31269141
   
Terézia Vargová
2/2015 zmena určenia úhrady za sociálnu službu /zmena izby/
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou
IČO 31269141
   
Helena Žigová
3/2015 zmena určenia úhrady za sociálnu službu /zmena izby/
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou
IČO 31269141
   
Júlia Magyarová
4/2015 zmena určenia úhrady za sociálnu službu /zmena izby/
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
5/2015 zmena určenia úhrady za sociálnu službu /zmena izby/
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ladislav Konkoly
6/2015 zmena určenia úhrady za sociálnu službu /zmena izby/
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Vaňová
7/2015 staršia gaučová súprava pozostávajúca z troch častí
  typ: darovacia zmluva
  druh: darovacia zmluva na hnutežný majetok
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ing. Jarolín Jozef, Kostolianska cesta 65/707, Košice
8/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Drágová
9/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Mendová
10/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Irena Szafková
11/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Žigová
12/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Serena Demeterová
13/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Cestická
14/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Kissová
15/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Šarlota Bartóková
16/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: ostatné zmluvy
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Vaňová
17/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: ostatné zmluvy
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Nováková
18/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: ostatné zmluvy
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Zuzana Lörincová
19/2015

zmena prijmu na účely platenia úhrady

  typ: rámcová kúpna zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Babarčíková
20/2015

zmena prijmu na účely platenia úhrady

  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Šarlota Pappová
21/2015

uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS

  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Alžbeta Demkoová
22/2015 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Viliam Mohňanský
Janík 158,
Mária Babarčíková
23/2015 zmena prijmu na účely platenia úhrady
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Terézia Danková
24/2015

vecný dar vo forme kozmetických výrobkov, čajov podža výdajky č. 2015VD0005 v hodnte 250,00 €
pre potreby obyvatežov domova

  typ: darovacia zmluva
  druh: zmluva o poskytnutí vecného daru
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
TALENT PLUS spol.sr.o. Prešov, IČO 36503622
25/2015 výpoveď zmluvy o poskytovaní služby Magio internet
  typ: ostatné zmluvy
  druh: výpoveď zmluvy
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO 35763469, Bajkalská 28
26/2015 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Júlia Magyarová
27/2015 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ján Furin
28/2015 služba - prístup do siete internet Fiber power 25 nájom za WIFI modem
  typ: ostatné zmluvy
  druh: zmluva o poskytovaní verejných služieb
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
UPC BROADBANK SLOVAKIA s.r.o. IČO 35971967
29/2015 finančné prostriedky na sociálne, zdravotnícke a charitatívne účely
  typ: darovacia zmluva
  druh: darovacia zmluva na sociálne , zdravotnícke a charitatívne účely
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
SCA Products spol.s.r.o. Gemerská Hôrka IČO 36590941

Faktúry za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2015 - 31. 1. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 2. 2015 - 29. 2. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 3. 2015 - 31. 3. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 4. 2015 - 30. 4. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 5. 2015 - 31. 5. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 6. 2015 - 31. 6. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 7. 2015 - 31. 7. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 8. 2015 - 31. 8. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 9. 2015 - 30. 9. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 10. 2015 - 31. 10. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 11. 2015 - 30. 11. 2015)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 12. 2015 - 31. 12. 2015)

Objednávky za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Objednávky - opis dokladov (1. 1. 2015 - 31. 1. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 2. 2015 - 29. 2. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 3. 2015 - 31. 3. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 4. 2015 - 30. 4. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 5. 2015 - 31. 5 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 6. 2015 - 31. 6. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 7. 2015 - 31. 7. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 9. 2015 - 30. 9. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 10. 2015 - 31. 10. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 11. 2015 - 30. 11. 2015)

Objednávky - opis dokladov (1. 12. 2015 - 31. 12. 2015)