Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


383997. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 1.11.2018
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú v nepretržitej prevádzke

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • nižšie stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • akreditovyný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnosti v starostlivosti o seniorov sú vítané
  • pozitívny a empatický prístup k seniorom
Platovo podmienky: sú určené podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo v ýkone práce vo v erejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v minimálnej výške 480.00 €.

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzu
  • súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 17.10.2018. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 18.10.2018 na ktorí budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

Kontakt: email - ddmoldava@stonline.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 27.09.2018