Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


390898. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno
voľné pracovné miesto na pozíciu: sestra v zariadení sociálnych služieb
Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87,
045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaný termín nástupu: 01.06.2018
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú


Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné vzdelanie (stredná zdravotnícka škola)

Ďalšie predpoklady:

  1. zdravotná spôsobilosť
  2. bezúhonnosť
  3. prax v odbore vítaná
  4. zodpovednosť a samostatnosť  empatický prístup

Doplňujúce informácie:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený ako súčet tarifného platu priznaného podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky odpracovaných rokov, a zvýšenia tarifného platu pre zamestnancov v nepretržitej prevádzke.

Požadované dokumenty:

  1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. štruktúrovaný životopis
  3. doklad o dosiahnutom vzdelaní

• súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 28.05.2018 do 12.00 hod. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 29.05.2018. na ktorý budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

 

Kontakt: email – ddmoldava@stonline.sk
tel. číslo- 055/460 36 37

V Moldave nad Bodvou. dňa 11.05.2018