Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


388124. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 23.06.2017
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • nižšie stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • akreditovyný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • prax v obore vítaná
  • zodpovednosť a empatický prístup

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzu

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 21.06.2017. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 22.06.2017 na ktorí budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

Kontakt: email - ddmoldava@stonline.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 12.06.2017