Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


388125. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: údržbár

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 1.12.2021

Druh pracovného pomeru:

  • pracovný pomer na čiastočný úväzok na dobu určitú

Forma odmeňovania

  • plat bude určený podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • stredné vzdelanie

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • vodičské oprávnenie - skupina B
  • empatický prístup k seniorom

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis.
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Informácie pre uchádzača:

  Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 12.00 hod. dňa 16.11.2021. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru, na ktorý budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

email-zps@ddmoldava.sk
tel.: 055/460 36 37

V Moldave nad Bodvou, dňa 2.11.2021