Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


384031. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: administratívny zamestnanec - účtovník

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 17.07.2019
Druh pracovného pomeru:

  • na dobu určitú — jeden rok
  • na kratší pracovný čas - 50 % pracovný úväzok
Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • minimálne úplné stredné vzdelanie, ekonomické zameranie výhodou

Iné znalosti:

  • znalosť účtovníckeho programu CORA výhodou
  • znalosť účtovnej a daňovej agendy podľa slovenskej legislatívy
  • znalosť správy registratúry
  • počítačové znalosti Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet

Ďalšie predpoklady:

  • prax na ekonomickom úseku, v oblasti účtovníctva vítaná
  • zdravotná spôsobilosť
  • morálna bezúhonnosť
  • samostatnosť a dôslednosť
  • zmysel pre detail

Platové podmienky:

sú určené podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky odpracovaných rokov v minimálnej výške 291,75 €.

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  • písomní čestné prehlásenie o bezúhonnosti
  • súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 GDPR.

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 15.07.2019. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 16.07.2019 na ktorí budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

Kontakt: email - ddmoldava@stonline.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 8.07.2019