Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o vožných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258212. vizited

Register zmluv - 2016

Register zmlúv, objednávok a faktúr Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, opis objednávok, dodávatežských faktúr od 1. 1. 2016.

Zoznam podpísaných zmlúv za obdobie od 1. 1. 2016

2016/15-1
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou
IČO 31269141
   

Mária Szentpéteryová

2016/15-2  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Horváthová
2016/15-3  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Drágová
2016/15-4  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Cestická

2016/15-5  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Serena Demeterová

2016/15-6  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Žigová

2016/15-7  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Nováková

2016/15-8  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Irena Szafková

2016/15-9  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Zuzana Lörincová

2016/15-10  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Babarčíková

2016/15-11  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Anna Mendová

2016/15-12  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Vaňová

2016/15-13  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Terézia Danková

2016/15-14  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Hromá

2016/15-15  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Jozef Illéš

2016/15-16
  typ: rámcová kúpna
  druh: Dodanie pekárenských výrobkov
  Dátum zverejnenia: 14.04.2016
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Golden Backery Slnečná 11 048 01 Rožňava, IČO: 41895754

2016/15-17  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Eva Šmajdová

2016/15-18  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ján Fuzi

2016/15-19
  typ: rámcová kúpna
  druh: Dodanie kancelárskych potrieb a tlačív
  Dátum zverejnenia: 19.05.2016
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Bodva Servis s.r.o. Debraď 130, IČO: 44231083

2016/15-20  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Vajdová

2016/15-21  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Vaňová

2016/15-22  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dohoda o ukončení poskytovania sociálnej službe
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Szentpéteryová

2016/15-23  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Terézia Danková

2016/15-24  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Hromá

2016/15-25  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Anna Mendová

2016/15-26  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Šarlota Kulcsárová

2016/15-27  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Anna Lehocká

2016/15-28  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ladislav Konkoly

2016/15-29  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Drágová

2016/15-30  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Klára Hrabinská

2016/15-31  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ján Kostka

2016/15-32  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Anna Gazdová

2016/15-33  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Babarčíková

2016/15-34  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Jolana Kovácsová

2016/15-35  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Anna Kondášová

2016/15-36  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Antónia Šimonová

2016/15-37  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Zoltán Gyűre

2016/15-38  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Margita Šerfözoová

2016/15-39  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Margita Lukáčová

2016/15-40  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Magdaléna Györgyfiová

2016/15-41  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Irena Szafková

2016/15-42  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Nováková

2016/15-43  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Zuzana Lörincová

2016/15-44  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Júlia Magyarová

2016/15-45  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Štefan Balta

2016/15-46  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Jačmanová

2016/15-47  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Serena Demeterová

2016/15-48  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Miroslav Faltys

2016/15-49  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Cestická

2016/15-50  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Šarlota Papp

2016/15-51  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Albert Varga

2016/15-52  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Helena Žigová

2016/15-53  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Jozef Illéš

2016/15-54  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Vozárová

2016/15-55  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Miroslav Furin

2016/15-56  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Terézia Vargová

2016/15-57  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ján Fűzi

2016/15-58
  typ: ostatná
  druh: Poskytovanie verejných služieb
  Dátum zverejnenia: 11.05.2016
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35463469

2016/15-59
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Rigová

2016/15-60  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Soňa Nováková

2016/15-61  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Viliam Mohňanský

2016/15-62  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o úhrade za poskytované sociálne služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

MUDr. Kunacová

2016/15-63  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Alžbeta Demkóová

2016/15-64  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Edita Drágová

2016/15-65  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Judita Požaková

2016/15-66  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Anna Danková

2016/15-67  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Mária Oroszová

2016/15-68  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Szafko

2016/15-69  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ernest Menda

2016/15-70  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Bujanská

2016/15-71  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Imrich Cestický

2016/15-72  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o pristúpení k záväzku
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ida Vojtillová

2016/15-73  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o úhrade za poskytované sociálne služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Zlata Fazekašová

2016/15-74
  typ: darovacia zmluva
  druh: Zabezpečenie akcie pri príležitosti Dňa ošetrovatežstva
  Dátum zverejnenia: 11.05.2016
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Nova Training Popradská 86 04011Košice, IČO:36165219

2016/15-75
  typ: ostatná
  druh: Poskytovanie elektronických služieb
  Dátum zverejnenia: 11.05.2016
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Dôvera a.s. Einsteinova 25 85101Bratislava, IČO:35942436

2016/15-76  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Jozef Illéš

2016/15-77  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ján Fuzi

2016/15-78  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Albert Varga

2016/15-79
  typ: darovacia
  druh: Sociálne, zdravotnícke a charitatívne účely
  Dátum zverejnenia: 22.06.2016
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

EMG Care s.r.o. Pokroku 336/26 049 21 Betliar, IČO:45279152

2016/15-80
  typ: rámcová
  druh: Zabezp. revízie elektroinštalačných rozvodov
  Dátum zverejnenia: 23.06.2016
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Ján Berník Rožňavská 74 045 01 Moldava, IČO:30306353

2016/15-81  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Irena Bálintová

2016/15-82  
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: Zmluva o úhrade zostakovej výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby
   
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   

Alžbeta Farkašová

Faktúry za obdobie od 1. 1. 2016 do 31.12.2016

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2016 - 31. 1. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 2. 2016 - 29. 2. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 3. 2016 - 31. 3. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 4. 2016 - 30. 4. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 5. 2016 - 31. 5. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 6. 2016 - 30. 6. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 7. 2016 - 31. 7. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 8. 2016 - 31. 8. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 9. 2016 - 30. 9. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 10. 2016 - 31. 10. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 11. 2016 - 30. 11. 2016)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 12. 2016 - 31. 12. 2016)

Objednávky za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Objednávky - opis dokladov (1. 1. 2016 - 31. 1. 2016)

Objednávky - opis dokladov (1. 2. 2016 - 29. 2. 2016)

Objednávky - opis dokladov (1. 3. 2016 - 31. 3. 2016) príloha k objednávke č. 6

Objednávky - opis dokladov (1. 4. 2016 - 30. 4. 2016)

Objednávky - opis dokladov (1. 5. 2016 - 31. 5. 2016) príloha k objednávke č. 13 príloha k objednávke č. 14

Objednávky - opis dokladov (1. 6. 2016 - 30. 6. 2016) príloha k objednávke č. 21 príloha k objednávke č. 23

Objednávky - opis dokladov (1. 7. 2016 - 31. 7. 2016)

Objednávky - opis dokladov (1. 8. 2016 - 31. 8. 2016) príloha k objednávke č. 30 príloha k objednávke č. 32

Objednávky - opis dokladov (1. 9. 2016 - 30. 9. 2016) príloha k objednávke č. 34

Objednávky - opis dokladov (1. 10. 2016 - 31. 10. 2016)

Objednávky - opis dokladov (1. 11. 2016 - 30. 11. 2016)

Objednávky - opis dokladov (1. 12. 2016 - 31. 12. 2016) príloha k objednávke č. 38 príloha k objednávke č. 39 príloha k objednávke č. 41