Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o vožných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258208. vizited

Register zmluv - 2014

Register zmlúv, objednávok a faktúr Zariaenie pre Seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, opis objednávok, dodávatežských faktúr od 1. 1. 2014.

Zoznam podpísaných zmlúv za obdobie od 1. 1. 2014 do 31.12.2014

  Január
1/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou
IČO 31269141
   
Jolana Kovácsová
2/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou
IČO 31269141
   
Štefan Harsányi
3/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou
IČO 31269141
   
Gazdová Alžbeta
4/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Vaňová
5/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Antónia Šimonová
6/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Terézia Danková
7/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Katarína Brašková
8/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Kissová
9/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Lehocká
10/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Klára Hrabinská
11/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ladislav Konkoly
12/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Egriová
13/2014 zmena úhrady za sociálnu službu po preposúdení odkázanosti
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Horváthová
14/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Miroslav Faltys
15/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Štefan Varga
16/2014 ukončenie účinnosti zmluvy
  typ: ostatné zmluvy
  druh: dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej sluby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
MEDISON,s.r.o, Obchodná 16, Košice,
IČO 36679135
17/2014 zmena účastníckeho programu na účastnícky program Sova 15 eur
  typ: ostatné zmluvy
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy:A1186530
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava,
IČO 356 97 270
18/2014 zmena účastníckeho programu na účastnícky program Kengura 30 eur
  typ: ostatné zmluvy
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy:A1140903
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava,
IČO 356 97 270
19/2014

rámcová úprava zmluvného vzahu, ktorý bude vznika pri predaji a kúpe čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb

  typ: rámcová kúpna zmluva
  druh: čistiace, dfezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Blichár, Prešov, s.r.o. Pod kamennou baňou, 41 IČO 36749559
20/2014

poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Cestická
21/2014

uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS

  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Imrich Cestický, Jasov
22/2014 zabezpečenie ochrany objektu -budovy domova , vyhodnocovanie signálov bezpečnostného zariadenia o narušení chráneného objektu , vykonanaie previerky signálu o narušení objektu
  typ: ostatné zmluvy
  druh: zmluva o ochrane objektu
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mesto Moldava nad Bodvou
IČO 00324451
23/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Šarlota Pappová
24/2014 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Zoltán Papp
Moldava nad Bodvou, Severná 23
25/2014 odvoz biologicky rozložitežného kuchynského a reštauračného odpadu
  typ: ostatné zmluvy
  druh: zmluva o odbere biologicky rozložitežného kuchynského a reštauračného odpadu
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Waste for taste s.r.o.Piešanská 3 Trnava
IČO46549625
26/2014 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Júlia Magyarová
27/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Nováková
28/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Šarlota Bartóková
29/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Terézia Danková
30/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Babarčíková
31/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Drágová
32/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Irena Szafková
33/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Vaňová
34/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Mendová
35/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Kissová
36/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Zuzana Lörincová
37/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Szakácsová
38/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Albert Varga
39/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: ostatné zmluvy
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Žigová
40/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Žigová
41/2014 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Alžbeta Demkóová, Vežká Ida 351
42/2014 AKCIA 2014:telefónny aparát GIGASET A220
  typ: kúpna zmluva
  druh: zmluva o dodaní tovaru /bezplatne/
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469
43/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Milická
44/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Jozef Krok
45/2014 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Marta Vozárová
46/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Serena Demeterová
47/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Štefan Balta
48/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Šarlota Pappová
49/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Varga Albert
50/2014 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Judita Poláková, Buzica 249
51/2014 zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby pre ZPS Moldava n.B.
  typ: ostatné zmluvy
  druh: zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
MEDISON s.r.o. Obchodná 16 04011 Košice IČO 36 679 135
52/2014 kúpa 4 elektricky polohovatežných postelí s príslušenstvom
  typ: kúpna zmluva
  druh: zmluva na dodanie tovaru
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
REHATEAM s.r.o. Brnianska 40 811 04 Bratislava IČO 35873540
53/2014 zmena určenia úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Rigová
55/2014 kontrola prenosných has. Prístrojov,opravy, plnenia,tlakové skúšky, kontrola pož.uzáverov
  typ: ostatné zmluvy
  druh: zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie požiarnej ochrany
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Vojtech Petrík, Východná 40, Čečejovce

 

Faktúry za obdobie od 1.1.2014 do 31.10.2014

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2014 - 31. 1. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 2. 2014 - 28. 2. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 3. 2014 - 31. 3. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 4. 2014 - 31. 4. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 5. 2014 - 31. 5. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 6. 2014 - 30. 6. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 7. 2014 - 31. 7. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 8. 2014 - 30. 8. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 9. 2014 - 30. 9. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1.10. 2014 - 31. 10. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1.11. 2014 - 30. 11. 2014)

Dodávatežské faktúry Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1.12. 2014 - 31. 12. 2014)

Objednávky za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Objednávky - opis dokladov (1. 1. 2014 - 31. 1. 2014)

Objednávky - opis dokladov (1. 2. 2014 - 28. 2. 2014) Príloha k objednávke č. 3/14

Objednávky - opis dokladov (1. 3. 2014 - 31. 3. 2014)

Objednávky - opis dokladov (1. 4. 2014 - 31. 4. 2014)

Objednávky - opis dokladov (1. 5. 2014 - 31. 5. 2014)

Objednávky - opis dokladov (1. 6. 2014 - 30. 6. 2014)

Objednávky - opis dokladov (1. 7. 2014 - 31. 7. 2014)

Objednávky - opis dokladov (1. 8. 2014 - 30. 8. 2014) Príloha k objednávke č. 21/14

Objednávky - opis dokladov (1. 9. 2014 - 30. 9. 2014)

Objednávky - opis dokladov (1. 10. 2014 - 31. 10. 2014) Príloha k objednávke č. 24/14

Objednávky - opis dokladov (1. 11. 2014 - 30. 11. 2014) Príloha k objednávke č. 26/14

Objednávky - opis dokladov (1. 12. 2014 - 31. 12. 2014)