Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o vožných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258201. vizited

Register zmluv - 2012

Register zmlúv, objednávok a faktúr Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, opis objednávok, dodávatežských faktúr od 1. 1. 2012.

Zoznam podpísaných zmlúv za obdobie od 1. 1. 2012 do 31.12.2012

1/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.3/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Drágová
2/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 9/2006
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Klára Hrabinská
3/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 3/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Šarlota Bartóková
4/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 35/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Katarína Sabová
5/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č 13/2009.
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Terezia Danková
6/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 11/2006
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Katarína Brašková
7/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Holócsiová
8/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 30/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Klára Goldírová
9/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 6/2010
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Magdaléna Peczeová
10/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2010
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Šarlota Kulcsárová
11/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.10/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Hubiová
12/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 52/2008
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Egriová
13/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 9/2010
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Jolana Šándorová
14/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 7/2006
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Vajdová
15/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Jozef Cingež
16/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 24/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Katarína Varga Danková
17/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 41/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mgr. Th. Zoltán Gyüre
18/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 13/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ladislav Konkoly
19/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.39/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Antónia Šimonová
20/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 25/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Alžbeta Zalcerová
21/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.20/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ožga Makróczyová
22/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.10/2010
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Alžbeta Gazdová
23/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.32/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Štefan Furin
24/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.22/2007
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ján Kostka
25/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 44/2008
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Vaňová
26/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Július Lacko
27/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 37/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Jolana Kovácsová
28/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 17/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Lehocká
29/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.1/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Babarčiková
30/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 7/2010
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Mendová
31/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 1k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 38/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Kondášová
32/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.1/2010
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Horváthová
33/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.40/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Gizele Szekerésová
34/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 37/2008
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Štefan Harsányi
35/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 7/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Eugen Görcsös
36/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 5/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Terézia Číková
37/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 21/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ožga Mitická
38/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č3.k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 3/2010
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ema Héczeiová
39/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č 3.k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.7/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Theisová
40/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Kissová
41/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.1k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Theisová
42/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Kissová
43/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č 4 .k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.3/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Šarlota Bartóková
44/2012 dodávky potravinárského tovaru, mlieka a mliečných výrobkov, prípadne ďalšieho tovaru podža ponukového listu.
  typ: kupno - predajná zmluva
  druh: dodavatežsko-odberatežská
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
INMEDIA, spol. s r .o.Námestie SNP č. 11, 960 01 ZVOLEN
IČO: 36019208
45/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 7/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Šarlota Bartóková
46/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 12/2011
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Kissová
47/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 3/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Šarlota Bartóková
48/2012 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
  typ: ostatné zmluvy
  druh: dodatok č. 3 k zmluve č. 72/2004
  plnenie z rozpočtu DD: ano
 
zmluvná strana:
Ondrej Slota - EKOSERVIS,Kozmonautická 50, 044 14 Čaňa
IČO: 41447701
49/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Egriová
50/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Šarlota Bartóková
51/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Hubiová
52/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Terézia Danková
53/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Drágová
54/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Jolana Kovácsová
55/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Ján Kostka
56/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Július Lacko
57/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Jozef Cingež
58/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Ožga Mitická
59/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Eugen Görcsös
60/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Lehocká
61/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Kondášová
62/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Klára Hrabinská
63/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Klára Goldírová
64/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Šarlota Kulcsárová
65/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Helena Horváthová
66/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Alžbeta Gazdová
67/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Antonia Šimonová
68/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Ladislav Konkoly
69/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Ožga Makroczyová
70/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Helena Holocsiová
71/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Mendová
72/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Magdaléna Peczeová
73/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Jolana Šándorová
74/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Helena Vaňová
75/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Katarína Brašková
76/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Štefan Harsányi
77/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mgr. Th. Zoltán Gyure
78/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 3/2009
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Alžbeta Zalcerová
79/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Štefan Furin
80/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Štefan Furin
81/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Vajdová
82/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Katarína Sabová
83/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Gizela Szekeresová
84/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Terézia Čiková
85/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Babarčíková
86/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Ema Heczeiová
87/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Theisová
88/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Kissová
89/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Theisová
90/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Ema Heczeiová
91/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Terézia Danková
92/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Mária Drágová
93/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Šarlota Bartóková
94/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Egriová
95/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Helena Vaňová
96/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Magdaléna Peczeová
97/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o prístupení k záväzku
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
Anna Mendová
98/2012 vypožičanie mobilného telefónu
  typ: zmluva o výpožičke
  druh: zmluva o výpožičke (mobilný telefón)
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mesto Moldava nad Bodvou,
IČO: 00324451
99/2012 zabezpečenie ochrany objektu -budovy domova
  typ: zmluva o ochrane objektu
  druh: ostatné zmluvy
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mesto Moldava nad Bodvou,
IČO: 00324451
100/2012 zmena názvu dodávateža na EKOSERVIS Košice s.r.o.
  typ: dodatok č.4 k zmluve 72/2004, na prepravu a likavidáciu nebezpečného odpadu
  druh: ostatné zmluvy
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ondrej Slota-EKOSERVIS, Kozmonautická č.50, Čaňa
IČO: 41447701
101/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Mária Drágová
102/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Katarína Sabová
103/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Terézia Číková
104/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Mária Hubiová
105/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Mária Babarčiková
106/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Magdaléna Peczeová
107/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Šarlota Bartóková
108/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Ema Heczeiová
109/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Jolana Šandorová
110/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Terézia Danková
111/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Anna Mendová
112/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Mária Theisová
113/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Anna Kissová
114/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Helena Vaňová
115/2012 zmena úhrady za sociálnu službu
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Anna Egriová
116/2012 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Margita Šerfözöová
117/2012 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Margita Lukáčová
118/2012 dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  typ: o poskytovaní sociálnej služby
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Ema Heczeiová
119/2012 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: o poskytovaní sociálnej služby
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Alžbeta Turocziová
120/2012 uhrada zostatkovej výšky nákladov za pobyt v ZPS
  typ: zmluva o prístupení k záväzku
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Mária Hutkaiová
121/2012 dodatok k zmluve na ISDN Biznis Jeseň 2012 z dôvodu ukončenia viazanosti zmluvy /pevná linka/
  typ: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469
122/2012 dodatok k zmluve na VRI- Magio internet z dôvodu ukončenia viazanosti zmluvy
  typ: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,IČO 35763469
123/2012 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: o poskytovaní sociálnej služby
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Magdaléna Györgyfiová
124/2012 poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: o poskytovaní sociálnej služby
  druh: nepomenovaná zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou ,
IČO 31269141
   
Dorota Pupalová

Faktúry za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2012 - 31. 1. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 2. 2012 - 29. 2. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 3. 2012 - 31. 3. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 5. 2012 - 31. 5. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 6. 2012 - 30. 6. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 7. 2012 - 31. 7. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 8. 2012 - 31. 8. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 9. 2012 - 30. 9. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 10. 2012 - 31. 10. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 10. 2012 - 31. 10. 2012)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 10. 2012 - 31. 10. 2012)

Objednávky za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Objednávky - opis dokladov (1. 1. 2011 - 29. 2. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 3. 2012 - 31. 3. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 4. 2012 - 30. 4. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 5. 2012 - 31. 5. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 6. 2012 - 30. 6. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 8. 2012 - 31. 8. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 9. 2012 - 30. 9. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 10. 2012 - 31. 10. 2012)

Objednávky - opis dokladov (1. 12. 2012 - 31. 12. 2012)