Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o vožných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258199. vizited

Register zmluv - 2011

Register zmlúv, objednávok a faktúr Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, opis objednávok, dodávatežských faktúr od 1. 1. 2011.

Zoznam podpísaných zmlúv za obdobie od 1. 1. 2011 do 31.12.2011

1/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Babarčíková
2/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Katarína Brašková
3/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Drágová
4/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Irena Bukataová
5/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Terézia Číková
6/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Egriová
7/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Eugen Görcsös
8/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Helena Holócsiová
9/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Klára Hrabinská
10/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Hubiová
11/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Štefan Harsányi
12/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ján Kostka
13/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ladislav Konkoly
14/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Kissová
15/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Mária Kuzmová
16/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Alžbeta Lacková
17/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Lehocká
18/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Jozef Lindvai
19/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Priška Kovácsová
20/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ožga Makróczyová
21/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Ožga Mitická
22/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Margita Sokolová
23/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Estera Turócziová
24/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Katarína Varga-Danková
25/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Alžbeta Zalcerová
26/2011 poskytnutie vecného daru na sociálne a zdravotnícke účely - hygienické potreby a kozmetika TENA
  typ: darovacia zmluva
  druh: o poskytnutí vecného daru
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
SCA Hygiene Products Slovakia,s.r.o. Gemerská Hôrka
27/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Štefan Máthé
28/2011 Dodávka pekárenských výrobkov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodávatežsko-odberatežská zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: ano
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
ROKOKO s.r.o. Košice
28/2011 Dodávka pekárenských výrobkov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: dodávatežsko-odberatežská zmluva
  plnenie z rozpočtu DD: ano
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
ROKOKO s.r.o. Košice
29/2011 Vypožičanie polohovatežnej postele, matraca 2 ks
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: zmluva o výpožičke
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Zachraňujme životy, neziskova organizaci, Moldava nad Bodvou
30/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej služby
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Klára Goldírová
31/2011 Zmluva o združenej dodávke plynu Produkt, Profit s dobou viazanosti 24 mes.
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o dodávke plynu
  plnenie z rozpočtu DD:ano
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
RWE Gas Slovensko, Mlynská 31 Košice, IČO 44291809
32/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Štefan Furin
33/2011

Poskytnutie finančných prostriedkov na sociálne, zdravotnícke a charitatívne účely -

financovanie nákladov na výlet a nákup hygienických prostriedkov

  typ: darovacia
  druh: o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne, zdravotnícke, charitatívne účely
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Gemerská Hôrka ,IČO 36590941
34/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Alžbeta Majerová
35/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Katarína Sabová
36/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Andrej Kurila
37/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Jolana Kovácsová
38/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Anna Kondášová
39/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Antónia Šimonová
40/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Gizela Szekeresová
41/2011 Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
  typ: nepomenovaná zmluva
  druh: o poskytovaní sociálnej službye
  plnenie z rozpočtu DD: nie
 
zmluvná strana:
Zariadenie pre seniorov - DD Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou,
IČO 31269141
   
Zoltán Gyüre

Faktúry za obdobie od 1. 1. 2011 do 31.12.2011

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 1. 2011 - 28. 2. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 3. 2011 - 31. 3. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 4. 2011 - 30. 4. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 5. 2011 - 31. 5. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 6. 2011 - 30. 6. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 7. 2011 - 31. 7. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 8. 2011 - 31. 8. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 9. 2011 - 30. 9. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 10. 2011 - 31. 10. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 11. 2011 - 30. 11. 2011)

Dodávatežské faktúry Domov dôchodcov Sv. Alžbety Moldava nad Bodvou - opis dokladov (1. 12. 2011 - 31. 12. 2011)

Objednávky za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Objednávky - opis dokladov (1. 1. 2011 - 28. 2. 2011)

Objednávky- opis dokladov (1. 3. 2011 - 31. 3. 2011) Východoslovenska energetika a.s.

Objednávky- opis dokladov (1. 4. 2011 - 30. 4. 2011)

Objednávky- opis dokladov (1. 5. 2011 - 31. 5. 2011)

Objednávky- opis dokladov (1. 6. 2011 - 30. 6. 2011)

Objednávky- opis dokladov (1. 7. 2011 - 31. 7. 2011)

Objednávky- opis dokladov (1. 9. 2011 - 30. 9. 2011)

Objednávky- opis dokladov (1. 10. 2011 - 31. 10. 2011)

Objednávky- opis dokladov (1. 11. 2011 - 30. 11. 2011)