Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


368201. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka v zariadení sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaný termín nástupu: 15.6.2017
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • neustanovujúca sa

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • zodpovednosť a empatický prístup

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 15.00 hod. dňa 12.06.2017. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 13.06.2017, na ktorí budú uchádzači pozvaní telefonicky, pri p. e-mailom.

 

Kontakt: email - ddmoldava@stonline.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 30.5.2017

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou Predpokladaní termín nástupu: 23.06.2017 Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú Požadované kvalifikačné predpoklady: • stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti • nižšie stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti • akreditovyný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín Ďalšie predpoklady: • zdravotná spôsobilosť • bezúhonnosť • prax v obore vítaná • zodpovednosť a empatický prístup Požadované dokumenty: • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania • súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov • štruktúrovaný životopis • doklad o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzu Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 21.06.2017. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 22.06.2017 na ktorí budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom. Kontakt: email - ddmoldava@stonline.sk tel. číslo - 055/4603637 V Moldave nad Bodvou, dňa 30.5.2017