Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


374996. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: mzdová účtovníčka - personalistka

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaný termín nástupu: 1.6.2017
Druh pracovného pomeru:

  • na dobu určitú - jeden rok
  • na kratší pracovný čas - polovičný pracovný úväzok

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné vzdelanie - ekonomické zameranie

Iné znalosti:

  • znalosť ustanovení Zákonníka práce
  • znalosť personálneho systému a systému mzdového účtovníctva výhodou
  • počítačové znalosti Microsoft Excel. Microsoft Word. Internet

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • morálna bezúhonnosť
  • prax v obore vítaná
  • flexibilnosť a dôslednosť

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87. 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 15.00 hod. dňa 25.05.2017. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 26.05.2017, na ktorí budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

 

Kontakt: email - ddmoldava@stonlina.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 5.5.2017