Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


374983. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka v zariadení sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 26.04.2021

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Forma odmeňovania: plat bude určený podľa zákona č.533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • neustanovujú sa

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • dôslednosť a empatický prístup k seniorom

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony
  • čestné prehlásenie o zdravotnej soôsobilosti

Informácia pre uchádzača:

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87. 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 12.00 hod. dňa 20.04.2021. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou výberu uchádzačov sa uskutoční formou výberu uchádzača na základe posúdenia predložených dokladov.

Kontakt: email - zps@ddmoldava.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 30.3.2021