Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018
:: Register zmluv - 2019
:: Register zmluv - 2020


315356. vizited

Zmluvy

Číslo zmluvy

2020/15-3

Názov zmluvy

Zmluva o zverení majetku mesta do správy správcu

Popis predmetu zmluvy

Nehnuteľný majetok – odstránenie havarijného stavu

Zmluvný partner

Mesto Moldava nad Bodvou

Sídlo zmluvného partnera

Školská 2, 045 01  Moldava nad Bodvou

IČO zmluvného partnera

00 324 451

Celková hodnota predmetu zmluvy

 

Dátum uzatvorenia zmluvy

00 324 451

Dátum zverejnenia

11.09.2020

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha