Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


404145. vizited

Zmluvy

Číslo zmluvy

2021/11-1

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie

Popis predmetu zmluvy

Dotácia za účelom podpory humanitárnej pomoci

Zmluvný partner

MPSVaR

Sídlo zmluvného partnera

Špitálska 4,5,8,  816 43 Bratislava

IČO zmluvného partnera

00 681 156

Celková hodnota predmetu zmluvy

4455,00 Eur

Dátum uzatvorenia zmluvy

19.05.2021

Dátum zverejnenia

09.06.2021

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha