Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


404149. vizited

Zmluvy

Číslo zmluvy

2021/11

Názov zmluvy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Popis predmetu zmluvy

Dodávka plynu

Zmluvný partner

Innogy Slovensko s.r.o.

Sídlo zmluvného partnera

Hviezdoslavovo nám.13, 811 02 Bratislava

IČO zmluvného partnera

442 918 09

Celková hodnota predmetu zmluvy

 

Dátum uzatvorenia zmluvy

25.01.2021

Dátum zverejnenia

29.01.2021

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha