Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258211. vizited

Zmluvy

Číslo zmluvy

2018/13-7

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Popis predmetu zmluvy

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v dikcii zákona č.18/2018 Z.z. a GDPR

Zmluvný partner

VARIAFLEX s.r.o.

Sídlo zmluvného partnera

Ťahanovská 36, 040 11 Košice

IČO zmluvného partnera

47 375 728

Celková hodnota predmetu zmluvy

Neudáva sa

Dátum uzatvorenia zmluvy

23.05.2018

Dátum zverejnenia

05.06.2018

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha