Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258217. vizited

Zmluvy

Číslo zmluvy

2018/13-6

Názov zmluvy

Dohoda č. 18/41/50J/35

Popis predmetu zmluvy

Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti

Zmluvný partner

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - Košice

Sídlo zmluvného partnera

Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice

IČO zmluvného partnera

30 794 536

Celková hodnota predmetu zmluvy

Neudáva sa

Dátum uzatvorenia zmluvy

29.05.2018

Dátum zverejnenia

31.05.2018

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha