Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258246. vizited

Zmluvy

Číslo

2017/17-21

Názov

Zmluva o zverení majetku mesta do správy správcu

Popis predmetu

Hnuteľný majetok – priemyselná pračka, priemyselný bubnový sušič

Zmluvný partner

Mesto Moldava nad Bodvou

Sídlo zmluvného partnera

Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO zmluvného partnera

00 324 451

Celková hodnota predmetu zmluvy

 

Dátum uzatvorenia zmluvy

28.12.2017

Dátum zverejnenia

30.12.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha

  PDF