Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258165. vizited

Zmluvy

Číslo

2017/17-16

Názov

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

Popis predmetu

Odber odpadu – 20 01 25 – rastlinné oleje a tuky

                           20 01 08 – kuchynský odpad

Zmluvný partner

ESPIK Group s.r.o.

Sídlo zmluvného partnera

065 43 Orlov 133

IČO zmluvného partnera

46 754 768

Celková hodnota predmetu zmluvy

 

Dátum uzatvorenia zmluvy

14.12.2017

Dátum zverejnenia

18.12.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha

  PDF