Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258171. vizited

Zmluvy

Číslo

2017/17-14

Názov

Dohoda o skončení zmluvného vzťahu

Popis predmetu

Odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

Zmluvný partner

Waste for taste s.r.o.

Sídlo zmluvného partnera

Panská 18, 811 01 Bratislava

IČO zmluvného partnera

46 549 625

Celková hodnota predmetu zmluvy

 

Dátum uzatvorenia zmluvy

23.11.2017

Dátum zverejnenia

13.12.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2017

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha

  PDF