Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


258255. vizited

Zmluvy

Číslo

2017/17-8

Názov

Zmluva o dielo č. R_69/2017

Popis predmetu

Používanie  aktuálnej verzie programového vybavenia IVeS

Zmluvný partner

IVeS – organizácia pre informatiku verejnej správy

Sídlo zmluvného partnera

Čs. armády 20, 041 18 Košice

IČO zmluvného partnera

00 162 957

Celková hodnota predmetu zmluvy

Neudáva sa

Dátum uzatvorenia zmluvy

05.05.2017

Dátum zverejnenia

05.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

Uzatvoril

Mgr. Antónia Sopková

Schválil

Mgr. Antónia Sopková

Príloha

  PDF