Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2019
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Kultúrne podujatia

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017
:: Register zmluv - 2018


234405. vizited

Výlet - Budimír

Vylet - Budimir, Domov dochodcov Moldava nad Bodovu
Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Sv. Alžbety, Moldava nad Bodvou
Výlet

Dňa 13.7. 2011 sme si so seniormi a zamestnancami Domova dôchodcov Poproč urobili spoločný výlet s autobusom.

Z nášho domova dôchodcov sa výletu zúčastnilo 15 seniorov a 7 zamestnancov. Cieľom nášho výletu bol kaštieľ v Budimíri a návšteva Domova sociálnych služieb /DSS/ v Kráľovciach.

Deň výletu bol horúci a slnečný. Naši seniori sa pekne vyobliekali, niektorí sa tešili, niektorí mali aj trochu strach, pretože už dávno neboli mimo nášho domova. Mnohí z našich seniorov boli vo veku nad 80 rokov , preto sa báli, ako celý výlet zvládnu. Prvou zastávkou bol kaštieľ v Budimíri. Najprv sme si prezreli pekný park pri kaštieli, kde sa naši seniori zároveň občerstvili a napili. Potom nás privítala kastelánka, previedla nás kaštieľom a pridala i pútavý výklad. Všetci sme si so záujmom prezreli múzejnú expozíciu, zaujali nás historické nábytky, hodiny a ostatné predmety. Po návšteve kaštieľa sme si v penzióne pochutnali na obede, osviežili sa kávou, čajom a zmrzlinou, ale naši seniori si najmä oddýchli, pretože obhliadka kaštieľa viacerých našich starkých unavila.

Druhou zastávkou bol DSS v Kráľovciach. Tu nás už čakali zamestnanci DSS. Návšteva DSS zaujala najmä našich zamestnancov, mali sme možnosť porovnať si naše domovy dôchodcov s domovom sociálnych služieb. Zariadenie si prezreli i niektorí seniori, ale väčšina klientov ostala vonku a porozprávali sa s klientmi z DSS. Zamestnanci domova sa nám maximálne venovali, poďakovali sme sa im za ich ochotu, informácie a čas, ktorý s nami strávili.

Po ukončení návštevy zariadenia a rozlúčke so zamestnancami sme si s potešením sadli do autobusu, pretože nielen na našich senioroch, ale na nás všetkých sa už začala prejavovať únava. Slniečko nám vytrvalo svietilo celý deň a i napriek dôslednému dodržiavaniu pitného režimu nás horúci deň plný zážitkov unavil.

Po šťastnom návrate do nášho domova sme sa rozlúčili s účastníkmi zájazdu z DD Poproč a dohodli sme sa, že uskutočníme aj ďalšie spoločné akcie. Boli sme radi, že tento výlet sme uskutočnili v spolupráci s DD Poproč, pretože naši klienti i zamestnanci mali možnosť spoločne sa porozprávať.

Na druhý deň po výlete - po opadnutí únavy si naši seniori výlet pochvaľovali a tešili sa, že sa ho zúčastnili. Všetci sme sa cítili dobre a pre našich klientov výlet znamenal zážitok, ktorý ich osviežil v ich každodennom živote v domove dôchodcov , ktorý je často jednotvárny a stereotypný. Sme radi , že výletu sa zúčastnila aj teta Annuska, ktorá patrí k jedným z prvých klientov domova dôchodcov a tohto roku oslávi 90 rokov. Sponzorom nášho výletu bola SCA Hygiene Products Slovakia Gemerská Hôrka. Ďakujeme za sponzorský dar.

Mgr. Mária Szilágyiová, Riad. DD